هزینه

جدول هزینه ها (ویژه شرکت کنندگان)- بر روی لینک کلیک کنید:

6th ENVCO-FORMS-REGISTRATION COSTS

حضور در همایش دانشجویی گروهی

۳ نفر 300 هزار تومان

(حضوری ظرفیت محدود)

 

نحوه واریز وجه:

پرداخت آنلاین