هزینه

جدول هزینه ها (ویژه شرکت کنندگان)- بر روی لینک کلیک کنید:

6th ENVCO-FORMS-REGISTRATION COSTS

حضور در همایش دانشجویی گروهی

۳ نفر 300 هزار تومان

(حضوری ظرفیت محدود)

نحوه واریز وجه:

شماره کارت 6395991161254818

بانک قوامین (شرکت ماه دانش عطران)

Call Now Buttonدبیرخانه مرکزی