صدور گواهینامه بین المللی دانشگاه UCSYD دانمارک برای مقالات پذیرش شده

0

مطابق توافق حاصله بین دبیرخانه نهمین همایش و نمایشگاه ملی محیط زیست و بحران های پیش رو و دانشگاه UCSYD دانمارک، مقالات پذیرش شده در این همایش مورد تأیید تیم کیفی این دانشگاه بوده و امکان صدور سرتیفیکیت برای این مقالات وجود خواهد داشت.

بدین منظور پس از داوری مقاله می توانید با واریز هزینه و ارسال تصویر فیش واریزی به ایمیل دبیرخانه درخواست صدور سرتیفیکیت بدهید. سرتیفیکیت ظرف مدت حداکثر 1 ماه صادر و به نشانی پستی شما ارسال خواهد گردید.

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

Call Now Buttonدبیرخانه مرکزی