ارسال مقاله

پژوهشگر گرامی

لطفاً مقاله خود را طبق فرمت اعلام شده در زیر تهیه کرده و به ایمیل همایش ارسال بفرمایید و یا می توانید توسط سامانه زیر ارسال را انجام دهید.

توجه :

  • حجم فایل ارسالی نباید از 10 مگابایت بیشتر باشد.

  • فایل مقاله را هم با فرمت WORD و هم فرمت PDF بصورت زیپ شده و با عنوان و توضیحات بفرستید.

  • مشخصات زیر در متن ایمیل بایستی حتما قید شود:

کد ملی نویسنده مسئول / شماره همراه / نشانی پستی / کد پستی

فرمت مقاله- فارسی

فرمت مقاله- انگلیسی

مهلت ارسال مقاله کامل 5 اردیبهشت 1401

Call Now Buttonدبیرخانه مرکزی