ارسال مقاله

پژوهشگر گرامی

لطفاً مقاله خود را طبق فرمت اعلام شده در زیر تهیه کرده و از طریق سامانه ارسال بفرمایید.

توجه :

  • حجم فایل ارسالی نباید از 10 مگابایت بیشتر باشد.

  • فایل مقاله را هم با فرمت WORD و هم فرمت PDF بصورت زیپ شده و با عنوان و توضیحات بفرستید.

  • اطلاعات فرم را بصورت صحیح و دقیق تکمیل بفرمایید. در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه اشتباه بر عهده شما خواهد بود.

فرمت مقاله- فارسی

فرمت مقاله- انگلیسی

مهلت ارسال مقاله کامل 15 اردیبهشت 1400

Call Now Buttonدبیرخانه مرکزی