سخنرانان کلیدی و هیأت علمی

 

سید مصطفی رسولی- شهردار همدان

موضوع سخنرانی: شهر سبز پایدار

 

دکتر کیوان صائب

سرپرست دانشگاه آزاداسلامی واحد پرند

موضوع سخنرانی: فلزات سنگین و سلامت انسان

 

دکتر حسین گنجی دوست

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 

Dr.AMIR SAMADI

دکتر امیر صمدی

هیأت علمی گروه مهندسی آب

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

Dr.MOHAMMAD HOSEIN SAYADI

دکتر  محمدحسین صیادی

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

موضوع سخنرانی: فناوری های نوپدید در محیط زیست

 


دکتر محمد دلنواز

استادیار گروه مهندسی عمران محیط زیست

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر نادر مختارانی

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 


دکتر فرناز امین صالحی

استادیار گروه مهندسی محیط زیست

موسسه آموزش عالی مهر البرز

عنوان سخنرانی: مدیریت جامع پسماند و نقش آموزش مداوم در اجرای موفق آن در کشور

تغییر تاریخ برگزاری و تمدید مهلت ارسال آثار

به اطلاع شرکت کنندگان در بخش های مختلف "چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست" می رساند به دلیل همزمان شدن تور علمی اتریش (برگزیدگان، هیئت علمی و شرکت کنندگان ثبت نامی دوره سوم همایش) 13 فوریه تا 26 فوریه 2017 ؛ طبق مصوبه شورای سیاست گذاری در جهت حفظ کیفیت و سطح کنفرانس، زمان برگزاری به تاریخ 20  اردیبهشت 1396 موکول گردید.

بدین ترتیب مهلت ارسال مقالات جدید و همچنین شرکت در "جشنواره برترین های محیط زیست" تا پایان فروردین 1396 تمدید می گردد.

شایان ذکر است دبیرخانه کنفرانس آمادگی کامل دارد در صورت نیاز ثبت نام کنندگان تاکنون، گواهی زودهنگام (برای مقالات پذیرش شده و منتخبین جشنواره برترین ها) صادر و ارسال نماید.

همچنین طبق نظر دبیر محترم علمی، تعداد 20 نفر از داوران رزرو به مجموع داوران مقاله افزوده گردیدند. این عزیزان می توانند از تاریخ 20 بهمن وارد پنل داوری خود شده و مقالات ارسالی را داوری نمایند.

تاریخ : 1395/11/17