سخنرانان کلیدی و هیأت علمی

 

سید مصطفی رسولی- شهردار همدان

موضوع سخنرانی: شهر سبز پایدار

 

دکتر کیوان صائب

سرپرست دانشگاه آزاداسلامی واحد پرند

موضوع سخنرانی: فلزات سنگین و سلامت انسان

 

دکتر حسین گنجی دوست

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 

Dr.AMIR SAMADI

دکتر امیر صمدی

هیأت علمی گروه مهندسی آب

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

Dr.MOHAMMAD HOSEIN SAYADI

دکتر  محمدحسین صیادی

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

موضوع سخنرانی: فناوری های نوپدید در محیط زیست

 


دکتر محمد دلنواز

استادیار گروه مهندسی عمران محیط زیست

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر نادر مختارانی

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 


دکتر فرناز امین صالحی

استادیار گروه مهندسی محیط زیست

موسسه آموزش عالی مهر البرز

عنوان سخنرانی: مدیریت جامع پسماند و نقش آموزش مداوم در اجرای موفق آن در کشور

مراسم اختتامیه همایش دوم

مراسم اختتامیه دومین همایش و نمایشگاه محیط زیست پس از سخنرانی اساتید دانشگاه و ارائه مقالات برتر در پایان روز دوم با حضور اساتید و برگزارکنندگان برای اهدای جوایز و تندیس ها برگزار گردید.

در این مراسم به مقالات برتر و همچنین شرکت های برنده جایزه برترین های محیط زیست به رسم یادبود جوایزی اهدا و از دست اندرکاران همایش توسط دبیر و اعضای یهئت علمی همایش، تقدیر بعمل آمد.

 

تاریخ : ۱۳۹۴/۸/۱۷