سخنرانان کلیدی و هیأت علمی

 

سید مصطفی رسولی- شهردار همدان

موضوع سخنرانی: شهر سبز پایدار

 

دکتر کیوان صائب

سرپرست دانشگاه آزاداسلامی واحد پرند

موضوع سخنرانی: فلزات سنگین و سلامت انسان

 

دکتر حسین گنجی دوست

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 

Dr.AMIR SAMADI

دکتر امیر صمدی

هیأت علمی گروه مهندسی آب

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

Dr.MOHAMMAD HOSEIN SAYADI

دکتر  محمدحسین صیادی

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

موضوع سخنرانی: فناوری های نوپدید در محیط زیست

 


دکتر محمد دلنواز

استادیار گروه مهندسی عمران محیط زیست

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر نادر مختارانی

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 


دکتر فرناز امین صالحی

استادیار گروه مهندسی محیط زیست

موسسه آموزش عالی مهر البرز

عنوان سخنرانی: مدیریت جامع پسماند و نقش آموزش مداوم در اجرای موفق آن در کشور

امکان صدور زودهنگام گواهی ارائه مقاله

 

به اطلاع می رساند طبق مصوبه شورای سیاست گذاری امکان صدور زودهنگام گواهی ارائه مقاله پس از انجام داوری و قبل از برگزاری کنفرانس امکانپذیر گردید. بدین ترتیب علاقه مندانی که گواهی زودهنگام ارائه مقاله نیاز دارند می توانند پس از ثبت مقاله در سامانه کاربران، با دبیرخانه به شماره 66191000 تماس حاصل نموده و درخواست داوری و صدور گواهی زودهنگام نمایند.

تاریخ : 1395/08/01