سخنرانان کلیدی و هیأت علمی

 

سید مصطفی رسولی- شهردار همدان

موضوع سخنرانی: شهر سبز پایدار

 

دکتر کیوان صائب

سرپرست دانشگاه آزاداسلامی واحد پرند

موضوع سخنرانی: فلزات سنگین و سلامت انسان

 

دکتر حسین گنجی دوست

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 

Dr.AMIR SAMADI

دکتر امیر صمدی

هیأت علمی گروه مهندسی آب

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

Dr.MOHAMMAD HOSEIN SAYADI

دکتر  محمدحسین صیادی

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

موضوع سخنرانی: فناوری های نوپدید در محیط زیست

 


دکتر محمد دلنواز

استادیار گروه مهندسی عمران محیط زیست

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر نادر مختارانی

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 


دکتر فرناز امین صالحی

استادیار گروه مهندسی محیط زیست

موسسه آموزش عالی مهر البرز

عنوان سخنرانی: مدیریت جامع پسماند و نقش آموزش مداوم در اجرای موفق آن در کشور

اطلاعیه مهم/ارسال گواهی ها

به اطلاع شرکت کنندگان غیر حضوری و عزیزانی که در همایش حضور نیافتند می رساند به دلیل تعداد بالای گواهی ها، گواهی مقالات ظرف یک هفته به نشانی پستی نویسنده اول که در سامانه کاربران ثبت شده است، ارسال خواهد شد. در غیر اینصورت نشانی نویسنده دوم و به همین ترتیب نویسنده های بعدی ملاک عمل خواهد بود. لذا مهلت اصلاح آدرس، پایان وقت اداری (ساعت 18) روز شنبه 25 اردیبهشت 95 می باشد.

بنابراین خواهشمند است از مراجعه حضوری به دبیرخانه و هرگونه تماس غیر ضروری خودداری نمایید. همچنین گواهی حضور فقط به کسانی تعلق خواهد گرفت که در همایش حضور داشته اند.

تاریخ : ۱۳۹۵/۲/۲۵