سخنرانان کلیدی و هیأت علمی

 

سید مصطفی رسولی- شهردار همدان

موضوع سخنرانی: شهر سبز پایدار

 

دکتر کیوان صائب

سرپرست دانشگاه آزاداسلامی واحد پرند

موضوع سخنرانی: فلزات سنگین و سلامت انسان

 

دکتر حسین گنجی دوست

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 

Dr.AMIR SAMADI

دکتر امیر صمدی

هیأت علمی گروه مهندسی آب

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

Dr.MOHAMMAD HOSEIN SAYADI

دکتر  محمدحسین صیادی

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

موضوع سخنرانی: فناوری های نوپدید در محیط زیست

 


دکتر محمد دلنواز

استادیار گروه مهندسی عمران محیط زیست

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر نادر مختارانی

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 


دکتر فرناز امین صالحی

استادیار گروه مهندسی محیط زیست

موسسه آموزش عالی مهر البرز

عنوان سخنرانی: مدیریت جامع پسماند و نقش آموزش مداوم در اجرای موفق آن در کشور

بازدید از اتاق مدیریت بحران تهران

در روز دوم همایش بازدیدی از مرکز فرماندهی مدیریت بحران شهر تهران انجام گرفت. در این بازدید روند کار و فضای اتاق که مجهزترین مرکز فرماندهی بحران خاورمیانه است توضیحاتی به بازدیدکنندگان ارائه گشت. همچنین ملاقاتی با محققان ژاپنی شاغل در این مرکز ترتیب داده شد و شرکت کنندگان از تجارب و نتایج تحقیقات آگاهی یافتند.

شایان ذکر است بنابر محدودیت تعداد بازدید قرار است بازدید دیگری همزمان با سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو، انجام پذیرد. به همین دلیل خواهشمند است علاقه مندان نسبت به تماس و رزرو نوبت اقدام فرمایند.

 

 

تاریخ : ۱۳۹۴/۸/۱۷