سخنرانان کلیدی و هیأت علمی

 

سید مصطفی رسولی- شهردار همدان

موضوع سخنرانی: شهر سبز پایدار

 

دکتر کیوان صائب

سرپرست دانشگاه آزاداسلامی واحد پرند

موضوع سخنرانی: فلزات سنگین و سلامت انسان

 

دکتر حسین گنجی دوست

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 

Dr.AMIR SAMADI

دکتر امیر صمدی

هیأت علمی گروه مهندسی آب

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

Dr.MOHAMMAD HOSEIN SAYADI

دکتر  محمدحسین صیادی

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

موضوع سخنرانی: فناوری های نوپدید در محیط زیست

 


دکتر محمد دلنواز

استادیار گروه مهندسی عمران محیط زیست

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر نادر مختارانی

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 


دکتر فرناز امین صالحی

استادیار گروه مهندسی محیط زیست

موسسه آموزش عالی مهر البرز

عنوان سخنرانی: مدیریت جامع پسماند و نقش آموزش مداوم در اجرای موفق آن در کشور

افزایش هزینه حضور در همایش در سال جدید

به استحضار می رساند بنابر آیین نامه شورای راهبردی، هزینه حضور در روز همایش و دریافت گواهی حضور از تاریخ 1 فروردین 95 با افزایش همراه خواهد بود. بنابراین از علاقه مندانی که قصد حضور و استفاده از مطالب علمی و مدیریتی ارائه شده، دارند (با مقاله یا بدون مقاله)؛ خواهشمند است تا پایان سال جاری نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند.

نحوه ثبت نام: مراجعه به سامانه کاربران و استفاده از گزینه ثبت خدمات و پرداخت آنلاین وجه

توجه: از واریز وجه بصورت حضوری در داخل بانک یا کارت به کارت اجتناب فرمایید.

باتشکر/دبیرخانه

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰