سخنرانان کلیدی و هیأت علمی

 

سید مصطفی رسولی- شهردار همدان

موضوع سخنرانی: شهر سبز پایدار

 

دکتر کیوان صائب

سرپرست دانشگاه آزاداسلامی واحد پرند

موضوع سخنرانی: فلزات سنگین و سلامت انسان

 

دکتر حسین گنجی دوست

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 

Dr.AMIR SAMADI

دکتر امیر صمدی

هیأت علمی گروه مهندسی آب

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

Dr.MOHAMMAD HOSEIN SAYADI

دکتر  محمدحسین صیادی

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

موضوع سخنرانی: فناوری های نوپدید در محیط زیست

 


دکتر محمد دلنواز

استادیار گروه مهندسی عمران محیط زیست

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر نادر مختارانی

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 


دکتر فرناز امین صالحی

استادیار گروه مهندسی محیط زیست

موسسه آموزش عالی مهر البرز

عنوان سخنرانی: مدیریت جامع پسماند و نقش آموزش مداوم در اجرای موفق آن در کشور

آغاز ثبت نام کارگاههای تخصصی

ثبت نام کارگاه های تخصصی جانبی همایش آغاز گردید. این کارگاهها به دو شکل حضوری و مجازی برگزار خواهد گردید و علاقه مندان جهت مشاهده عناوین و سرفصل ها و همچنین ثبت نام بایستی پس از عضویت در سامانه کاربران از طریق پنل کاربری خود اقدام نمایند. شایان ذکر است ظرفیت کلاسها محدود می باشد و پس از تکمیل ظرفیت، ثبت نام متوقف خواهد شد.

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۲۸