سخنرانان کلیدی و هیأت علمی

 

سید مصطفی رسولی- شهردار همدان

موضوع سخنرانی: شهر سبز پایدار

 

دکتر کیوان صائب

سرپرست دانشگاه آزاداسلامی واحد پرند

موضوع سخنرانی: فلزات سنگین و سلامت انسان

 

دکتر حسین گنجی دوست

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 

Dr.AMIR SAMADI

دکتر امیر صمدی

هیأت علمی گروه مهندسی آب

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

Dr.MOHAMMAD HOSEIN SAYADI

دکتر  محمدحسین صیادی

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

موضوع سخنرانی: فناوری های نوپدید در محیط زیست

 


دکتر محمد دلنواز

استادیار گروه مهندسی عمران محیط زیست

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر نادر مختارانی

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 


دکتر فرناز امین صالحی

استادیار گروه مهندسی محیط زیست

موسسه آموزش عالی مهر البرز

عنوان سخنرانی: مدیریت جامع پسماند و نقش آموزش مداوم در اجرای موفق آن در کشور

تمدید مهلت ارسال اصل مقالات

باسلام. بنابه تصمیم شورای سیاستگذاری همایش، مهلت ارسال اصل مقالات به زبان های فارسی و انگلیسی تا 29 اسفند 1394 تمدید گردید. شایان ذکر است مقالات ارسالی سریعا وارد مرحله داوری شده و طی 3 مرحله داوری انجام خواهد گرفت. بدین ترتیب مقالاتی که پذیرش گردیده اند و وضعیت ارائه آنها مشخص شده، بایستی تا 14 روز پس از تاریخ اعلام، ثبت نام آنها انجام پذیرد.همچنین به استحضار می رساند مطابق سنوات پیشین ثبت نام و صدور گواهی بصورت انفرادی صورت می پذیرد بطوریکه هر کدام از نویسندگان مقالات برای دریافت گواهی ارائه مقاله،بایستی ثبت نام جداگانه داشته باشند.

همچنین صدور گواهی زودهنگام امکانپذیر می باشد. بدین ترتیب نویسندگانی که تقاضای صدور زودهنگام گواهی دارند بایستی پس از ثبت نام، با دبیرخانه تماس حاصل فرمایند.

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۲