سخنرانان کلیدی و هیأت علمی

 

سید مصطفی رسولی- شهردار همدان

موضوع سخنرانی: شهر سبز پایدار

 

دکتر کیوان صائب

سرپرست دانشگاه آزاداسلامی واحد پرند

موضوع سخنرانی: فلزات سنگین و سلامت انسان

 

دکتر حسین گنجی دوست

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 

Dr.AMIR SAMADI

دکتر امیر صمدی

هیأت علمی گروه مهندسی آب

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

Dr.MOHAMMAD HOSEIN SAYADI

دکتر  محمدحسین صیادی

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

موضوع سخنرانی: فناوری های نوپدید در محیط زیست

 


دکتر محمد دلنواز

استادیار گروه مهندسی عمران محیط زیست

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر نادر مختارانی

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 


دکتر فرناز امین صالحی

استادیار گروه مهندسی محیط زیست

موسسه آموزش عالی مهر البرز

عنوان سخنرانی: مدیریت جامع پسماند و نقش آموزش مداوم در اجرای موفق آن در کشور

حضور رایگان در تور علمی اتریش برای مقالات برگزیده همایش؛ فوریه 2017

با تصویب شورای راهبردی سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو، به نویسندگان مقالاتی که با کسب امتیازات لازم به عنوان مقاله برتر نائل می گردند، بلیط رایگان حضور در تور علمی اتریش که در فوریه 2017 در شهر وین برگزار می گردد، اهدا خواهد گردید. 

بدین ترتیب طبق توافقی که با کمیته برگزاری تور علمی اتریش صورت گرفته، کلیه هزینه های رفت و برگشت، اقامت و هزینه های شرکت در نشست ها و سمینارها، بر عهده دبیرخانه همایش بوده و توسط حامیان مالی همایش تأمین خواهد گردید.

خاطرنشان می سازد انتخاب مقاله های برتر تنها بصورت رقابتی نبوده و مقالات پس از کسب امتیازات لازم و با اعلام نظر هیئت علمی و همچنین نظرسنجی از شرکت کنندگان صورت خواهد گرفت.

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۱