سخنرانان کلیدی و هیأت علمی

 

سید مصطفی رسولی- شهردار همدان

موضوع سخنرانی: شهر سبز پایدار

 

دکتر کیوان صائب

سرپرست دانشگاه آزاداسلامی واحد پرند

موضوع سخنرانی: فلزات سنگین و سلامت انسان

 

دکتر حسین گنجی دوست

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 

Dr.AMIR SAMADI

دکتر امیر صمدی

هیأت علمی گروه مهندسی آب

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

Dr.MOHAMMAD HOSEIN SAYADI

دکتر  محمدحسین صیادی

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

موضوع سخنرانی: فناوری های نوپدید در محیط زیست

 


دکتر محمد دلنواز

استادیار گروه مهندسی عمران محیط زیست

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر نادر مختارانی

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

 


دکتر فرناز امین صالحی

استادیار گروه مهندسی محیط زیست

موسسه آموزش عالی مهر البرز

عنوان سخنرانی: مدیریت جامع پسماند و نقش آموزش مداوم در اجرای موفق آن در کشور

اطلاعیه / ارسال اصل مقالات / فرمت

پژهشگران، دانشجویان و علاقه مندانی که در مهلت مقرر موفق به ارسال خلاصه مقاله نگردیده اند، می توانند تا تاریخ 29 اسفندماه 1394 نسبت به ارسال اصل مقلات خود طبق فرمت اعلام شده، اقدام نمایند. شایان ذکر است مهلت ارسال مقالات به هیچوجه تمدید نخواهد شد؛ پس خواهشمند است فرایند ارسال را به روزهای پایانی موکول نفرمایید.

باتشکر/دبیرخانه سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو

 

3rd ENVCO Format Farsi

 

3rd ENVCO Format English

تاریخ : ۱۳۹۴/۸/۱۸