هزینه

جدول هزینه ها (ویژه شرکت کنندگان)- بر روی لینک کلیک کنید:

5th ENVCO-FORMS-REGISTRATION COSTS

حضور در همایش دانشجویی گروهی

۳ نفر ۲۰۰ هزار تومان

(حضوری ظرفیت محدود)

 

نحوه واریز وجه:

۱) واریز مبلغ به یکی از حساب های زیر:

شماره حساب:  ۰۱۵۹۰۰۱۰۰۰۰۴۹۶۸  بانک قوامین (شماره کارت  4818-6125-9911-6395) – بنام شرکت ماه دانش عطران

۲) درج نام و نام خانوادگی شرکت کننده به همراه شماره تلفن بر روی فیش

۳) ارسال تصویر فیش واریزی به ایمیل info@envco.ir یا شماره فکس  ۸۹۷۷۹۲۶۹ (۰۲۱)

پرداخت آنلاین- سومین همایش و جشنواره مدیریت کارآفرینی و بهبود کسب و کار